Predviđanje prisustva ribljih vrsta u odnosu na kombinaciju dubine i staništa

Lokacija: Nacionalni park Kornati na tri lokacije: Otok Mana, Šilo Velo i Kurba Vela

Testirali smo hipotezu da različite vrste pridnenih riba preferiraju različite dubine i vrste pridnenog staništa.

Dizajniran je video sustav za ronioca koji je omogućio promatranje i snimanje jedinke ribe duž podvodnog dijela Nacionalnog parka Kornati te usklađivanje sa staništem na kojem su uočene i dubinom na kojoj se nalazi to stanište. Na svakoj lokaciji snimana je riba neprekidno plivajući od obale do dubine od 10-12 m i natrag u trajanju od jednog sata prekrivajući dužinu od jednog kilometra u odnosu na obalu. Ribe su snimljene uz pomoć stereo video sustava za ronioce. Rezultati su uspoređeni s uređajem koji je mjerio dubinu tako da je svaka uočena riba usklađena s tipom staništa i dubinom u vrijeme opažanja. Kompletna video analiza je procijenila relativno obilje ribe, vrste dna, dubinu i njihove kombinacije za sve proučavane dijelove.

Istraživanjem je uočeno da većina od 22 vrste koje su se učestalo pojavljivale, preferiraju staništa s mješovitim kamenjem različitih veličina i oblika, a da 53% od ovih vrsta kao sekundarni izbor preferira granicu područja gdje Posidonija prelazi u mješovito kamenje. Identificirane su i vrste koje su usko povezane sa homogenim staništem (u ovom slučaju livade Posedonije) i vrste koje jasno preferiraju rijetka staništa kao što su vrlo heterogena područja koja sadrže kamenje, Posedoniju, pijesak i spužve. Iz toga proizlazi zaključak da se riblje skupine razlikuju duž glavnih staništa kao što je unutrašnjost livada Posidonije u odnosu na skupine mješovitih kamenja u blizini obale. Također, istraživanje je otkrilo da heterogenost staništa privlači velik broj ribe. Dok su se neke ribe pokazale vrlo izbirljivima, druge su se mogle slobodno rasprostraniti diljem svih staništa u odnosu na dostupnost.

Informacije dobivene istraživanjem unaprijediti će znanje o distribuciji ribe u Nacionalnom parku Kornati te mogu pomoći pri donošenju odluka o postavljanu zona gdje je zabranjen ribolov u svrhu unaprjeđenja bioraznolikosti i zaštite ugroženih vrsta.

Mare Dalmaticum Project

Mare Dalmaticum Project

Istraživanje podmorja

Društva istraživača podmorja MARE DALMATICUM