Dobrodošli!

Dobrodošli na stranice Društva istraživača podmorja MARE DALMATICUM gdje ćete dobiti informacije o udruzi, njenim članovima, ciljevima i djelatnostima te projektima koje provodimo i u kojima sudjelujemo. Nadamo se da ćete nam se pridružiti kako bismo zajedničkim idejama i aktivnostima zaštitili podmorje.

Naša misija

Misija Društva MARE DALMATICUM je istraživanje podmorja, zaštita morske flore i faune te edukacija javnosti o zaštiti podmorja.

Naša vizija

Vizija Društva MARE DALMATICUM je biti učinkovito društvo koje će svojim aktivnostima i djelatnostima utjecati na očuvanje i zaštitu podmorja, štititi bioraznolikost te potaknuti zajednicu  na unapređenje održivog razvoja i zaštitu okoliša.

Ciljevi

Poticanje zaštite i očuvanja mora i podmorja

Poticanje aktivnosti održivog razvoja i odgovornog korištenja prirodnih resursa

Organiziranje i provođenje zaštite morskih habitata, podvodnih lokacija od posebnog značaja i podmorja općenito

Poticanje aktivnosti praćenja stanja i dokumentiranja podvodnih lokaliteta

Doprinijeti razvoju etike, morala i humanosti vezanih uz ponašanje čovjeka prema moru i podmorju

Poticanje na preventivnu i trajnu zaštitu kulturne baštine u podmorju

Djelatnosti Društva

 • provoditi i poticati sve vrste aktivnosti za zaštitu podmorja te sudjelovati u podmorskim istraživanjima vezanim za zaštitu morskog okoliša i podmorja u suradnji s nadležnim institucijama
 • poticati provođenje arheoloških, povijesnih, i eksperimentalnih istraživanja mora i podmorja u suradnji s nadležnim institucijama i u skladu s posebnim propisima
 • sakupljati i razmjenjivati informacije o morskoj flori i fauni te stanju podmorja
 • poticati znanstveno-stručna istraživanja, inventarizaciju i biomonitoring
 • širiti znanje i informacije vezane za istraživanje i zaštitu morskih organizama i okoliša
 • organizirati savjetovanja i edukativne radionice iz područja zaštite morskog okoliša i podmorja, održivog razvoja i biološke raznolikosti
 • organizirati akcije usmjerenih na zaštitu i očuvanje podmorja te poboljšanje kvalitete podmorja te sudjelovati u takvim akcijama organiziranim od strane drugih udruga, društava ili institucija
 • organizirati stručna savjetovanja, stručne ekskurzije, seminare, predavanja te druge oblike stručnog usavršavanja svojim članovima radi unapređenja stručnog znanja sukladno posebnim propisima
 • edukacija zainteresiranih pojedinaca za zaštitu podmorja kroz tečajeve i edukativne radionice i organiziranje predavanja vezanih za podvodno istraživački rad
 • ostvarivat suradnju s domaćim i inozemnim organizacijama, društvima, institucijama i drugim udrugama koje dijele jednake ciljeve i djelatnosti kao i Društvo
 • informirati javnost o zaštiti prirode, održivom razvoju i zaštićenim morskim područjima
 • obavljati sve druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva osnivanja Društva