Bosiljka Mustac

Bosiljka Mustać, doc.dr.sc

Biolog

Bosiljka je rođena 1977. godine u Zadru gdje i danas živi. Diplomirala je i magistrirala biologiju-ekologiju na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interes joj je biologija i ekologija mora, posebice sitna plava riba, na kojoj je i doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za istraživanje mora je bila zainteresirana od djetinjstva, a posebice nakon ronilačkog tečaja u ZADAR SUB klubu. Intenzivno istraživanje sitne plave ribe započinje radeći kao tehnolog u Laboratoriju za kontrolu kvalitete u „Adria“ d.d. za ulov, promet i preradu ribe. Svoje znanstveno-nastavno usavršavanje nastavlja na Sveučilištu U Zadru, sudjelujući u nastavi i istraživanjima na Pomorskom odjelu, te na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.